BLOG TÌNH YÊU Blog tình yêu
10/10 1629 bình chọn

Tên con gái nói lên điều gì về tính cách, đặc điểm và ý nghĩa?

Tên con gái nói lên điều gì? Tên con gái và đặc điểm, tính cách cũng như ý nghĩa khác nhau như thế nào? Tên nào được coi là tên hay nhất dành cho người con gái?

Tên con gái nói lên điều gì về tính cách, đặc điểm và ý nghĩa?
Tên con gái nói lên điều gì về tính cách, đặc điểm và ý nghĩa?

Ai cũng có 1 cái tên. Dù đẹp hay xấu, đó là tác phẩm mà cha mẹ hoặc ông bà, người chăm lo đã đặt cho bạn. Ngày xưa, việc đặt tên cũng đã được chú trọng nhưng ở nông thôn và đặc biệt là các gia đình không quan trọng về chữ nghĩa, hầu như không chú ý tới cách đặt tên con cái. Vì thế, đơn giản nam (zai) thì "Văn", nữ (gái) thì "Thị".