Lên Đồng Văn bị hết phòng, bạn nên tham khảo những nhà nghỉ, khách sạn và homestay này

Bạn có thể copy bất cứ đoạn nào bạn thích để chia sẻ lên facebook thoải mái nhé

Loading...

Gần đây vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch, tại Đồng Văn Hà Giang thường xuyên xảy ra tình trạng "cháy" phòng khách sạn, tìm mãi cũng không có chỗ nào còn. Nếu bạn đang rơi vào tình cảnh này, vui lòng tham khảo các địa chỉ dưới đây, chắc chắn sẽ tìm ra nơi phòng còn trống

Lên Đồng Văn bị hết phòng, bạn nên tham khảo những nhà nghỉ, khách sạn và homestay này
Lên Đồng Văn bị hết phòng, bạn nên tham khảo những nhà nghỉ, khách sạn và homestay này

Danh sách vừa được cập nhật và sẽ tiếp tục bổ sung thêm...

Những nhà nghỉ, khách sạn tại thị trấn Đồng Văn Hà Giang

1. Khách sạn Hoa Cương
- Tổng số phòng: 82 phòng
- Số giường: 140
- SĐT: 02193.856.868
- Địa chỉ: Đường 19/5, Tổ 4, thị trấn Đồng Văn

2. Resort Xuân Phương (Tắm lá thuốc)
- Số lượng đáp ứng: 20  khách
- SĐT: 02193 856 858
- Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

3. Khách sạn Lâm Tùng
- Tổng số phòng: 32 phòng
- Số giường: 64.
- SĐT: 02193.856.789
- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

4. Khách sạn Trường Anh
- Tổng số phòng: 15 phòng
- Số giường: 20
- SĐT: 02193.859.858
- Địa chỉ: Đường 3/2,Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

5. Khách sạn Tam Giác Mạch
- Tổng số phòng: 16 phòng
- Số giường: 23
- SĐT: 02193.859.858
- Địa chỉ: Đường vành đai, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn

6. Khách sạn Thiên Hương
- Tổng số phòng: 15 phòng
- Số giường: 27
- SĐT: 02193.856.208
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

7. Khách sạn Hoàng Ngọc.
- Tổng số phòng: 11 phòng
- Số giường: 22
- SĐT: 02193.859.202
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

8. Khách sạn Khải Hoàn
- Tổng số phòng: 33 phòng
- Số giường: 64
- SĐT: 0982.025.892
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

9. Khách sạn Quỳnh Như
- Tổng số phòng: 18 phòng
- Số giường: 31
- SĐT: 0987.372.139
- Địa chỉ: Quốc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

10. Nhà nghỉ Lũng Cú
- Tổng số phòng: 11 phòng
- Số giường: 20
- SĐT: 02193.856.534
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

11. Nhà nghỉ Lũng Cú II
- Tổng số phòng: chưa rõ
- Số giường:    
- SĐT: 01685.088.058
- Địa chỉ: Đường Quốc lộ 4C, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn

12. Nhà nghỉ Bình An
- Tổng số phòng: 12 phòng
- Số giường: 24
- SĐT: 02193.856.177
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

13. Nhà nghỉ Gia Linh
- Tổng số phòng: 6 phòng
- Số giường: 12
- SĐT: 01677.553.280
- Địa chỉ: Đường phố cổ, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

14. Nhà nghỉ Hải Hiền
- Tổng số phòng: 8 phòng
- Số giường: 16
- SĐT: 02193.856.389
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

15. Nhà nghỉ Thái Thịnh
- Tổng số phòng: 9 phòng
- Số giường: 18
- SĐT: 0985.248.741
- Địa chỉ: Đường 3/2 Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

16. Nhà nghỉ Xuân Thu
- Tổng số phòng: 9 phòng
- Số giường: 21
- SĐT: 01672.996.999
- Địa chỉ: Đường Vành đai, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

17. Nhà nghỉ Việt Trung    
- SĐT: 0972.320.388
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 5, thị trấn Đồng Văn

18. Nhà nghỉ Gia Bảo
- SĐT: 01643.236.293
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ  6, thị trấn Đồng Văn

19. Nhà khách Huyện uỷ
- Tổng số phòng:  10 phòng
- Số giường:  20
- SĐT: 0976.096.296
- Địa chỉ: thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

20. Nhà khách BCH Quân sự huyện.
- Tổng số phòng:  6 phòng
- Số giường:  18
- SĐT: 0914.376.521
- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn

21. Nhà khách Trung tâm BDCT
- Tổng số phòng:  10 phòng
- Số giường:  50
- SĐT: 0915.558.329
- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn

22. Nhà khách kho bạc
- Tổng số phòng:  4 phòng
- Số giường:  12
- SĐT:
- Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

23. Nhà khách Ngân hàng
- Tổng số phòng:  10 phòng
- Số giường:  20
- SĐT:
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn

Trong tổng số 23 nhà nghỉ và khách sạn trên, để biết nên chọn nhà nào, bạn xem hướng dẫn + đánh giá chi tiết, review tại bài viết này

Các địa điểm homestay ở với nhà dân

1. Hà Văn Công
- SĐT: 01672.117.178
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

2. Nguyễn Xuân Hợp
- SĐT: 0912.282.017
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

3. Trương Đức Toàn
- SĐT: 0966.002.099
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

4. Nguyễn Thị Thênh
- SĐT: 01254.632.090
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

5. Nam Phượng
- SĐT: 0983581019
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

6. Sùng Mí Hà
- SĐT: 0919014739
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

7. Hà Văn Tuyên
- SĐT: 01652.327.28
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

8. Nguyễn Công Sơn
- SĐT: 01668.576.666
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

9. Phạm Thị Hoa
- SĐT: 01683.639.277
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

10. Vũ Văn Thạch
- SĐT: 0988.684.534
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

11. Vàng Thị Tứ
- SĐT: 01254.112.276
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

12. Nguyễn Thế Điều
- SĐT: 0948.851.619
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

13. Hoàng Hoan
- SĐT: 0988.683.401
- Địa chỉ: Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

14. Dìu Dỉ Chiến
- SĐT: 0977.051.447
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

15. Đặng Đức Thành
- SĐT: 0973.467.650
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

16. Vàng Dỉ Xoáng
- SĐT: 0966.187.469
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

17. Lý Thị Hoa
- SĐT: 0982.344.376
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

18. Vũ Văn Thanh
- SĐT: 0988.684.534
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn
            
19. Nguyễn Văn Quý
- SĐT: 02196.288.710
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn  

20. Hoàng Thị Diệu
- SĐT: 0985.952.909
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

21. Phạm Thị Nhẫn
- SĐT: 0915.368.018
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

22. Hoàng Văn Sủ
- SĐT: 0944.266.670
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

23. Vàng Thị Suối
- SĐT: 01254.112.276
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn

24. Dương Thị Phình
- SĐT: 0968.790.222
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

25. Phạm Thị Hồng
- SĐT: 0966.316.573
- Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

26. Lương Thị Hằng
- SĐT: 01658.496.095
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn  

27. Mai Thị Liên
- SĐT: 01683.639.451
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

28. Tôn Ánh Nguyệt
- SĐT: 01694.847.084
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

29. Phạm Thị Hải
- SĐT: 01685.905.229
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

30. Lương Ngọc Uyển
- SĐT: 01256.096.888
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

31. Đặng Thị Đình
- SĐT: 01678.621.824
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

32. Nguyễn Thị Hiền
- SĐT: 01682.897.955
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

33. Nguyễn Châu Loan
- SĐT: 0917.988.580
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

34. Hoàng Thị Chúc  
- SĐT: 01658.153.593
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

35. Vũ Văn Đoàn
- SĐT: 01677.405.920
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

36 . Hoàng Minh Đức
- SĐT: 0982.791.830
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

37. Tân Huyến
- SĐT: 0943 456 800
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

38. Giang Phục
- SĐT: 01678.424.916
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

39. Khánh Chi
- SĐT: 01698.516.322
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

40. Vũ Thị Bích Liên
- SĐT: 0965.282.699
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

41. Ngô Quang Khánh
- SĐT: 0963848.971
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

42. Nguyễn Thanh Từ
- SĐT: 0945.332.890
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

43. Vàng Thị Mỷ
- SĐT: 0989.974.956
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

44. Hoàng Thanh Đô
 SĐT: 0914.858.909
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

45. Lưu Thị Mùi
- SĐT: 0978.372.139
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

46. Mùng Thị Chai
- SĐT: 01647.911.689
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

47. Hoàng Văn Thành
- SĐT: 02193.856.381
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

48. Phạm Hồng Việt
- SĐT: 01672.996.999
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

49. Hoàng Quốc Hưng
- SĐT: 0987.001.745
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

50. Hoàng Thị Huệ
- SĐT: 01272.944.323
- Địa chỉ:Đường Quôc lộ 4C, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

51. Khổng Thị Là
- SĐT: 0912.606.324
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

52. Lưu Văn Vàng
- SĐT: 01663.802.580
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

53. Sình Minh Sính (Thêu)
- SĐT: 01638.681.818
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

54. Nguyễn Thị Bình (Quang)
- SĐT: 0982.137.898
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT  Đồng Văn, huyện Đồng Văn

55. Tráng Minh Lợi
- SĐT: 02193.856.086
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

56. Hoàng Văn Hào
- SĐT: 0975.776.728
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

57. Củng Phủ Vân
- SĐT: 02193.856.310
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn      
       
58. Phan Hồng Thuỷ
- SĐT: 02193.501.166
- Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

59. Trần Minh Tâm
- SĐT: 02193.856.191
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

60. Nguyễn Văn Điểm
- SĐT: 01232.871.839
- Địa chỉ: - Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn - Đồng Văn

61. Hoàng Quốc Thân
- SĐT: 01688.120.866
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

62. Trần Minh Chi
- SĐT: 01697.051.332
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

63. Lý Thị Thịnh
- SĐT: 0947.952.080
- Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

64. Lù A Pái
- SĐT: 01699.149.958
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

65. Hoàng Văn Sình
- SĐT: 01696.700.159
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

66. Lý Thị Đào
- SĐT: 01685.167.267
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

67. Giàng Mí Chớ
- SĐT: 0943.959.929
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

68. Nguyễn Thị Hạt
- SĐT: 0975.118.389
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

69. Lù A Chì
- SĐT: 01686.900.480
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

70. Hoàng Văn Vương
- SĐT: 0912.094.265
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

71. Lý Văn Chiên
- SĐT: 0989.756.445
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

72. Nguyễn Văn Hãnh
- SĐT: 01682.598.478
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

73. Vàng Thị Mỷ
- SĐT: 0985.967.879
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

74. Trần Văn Tám
- SĐT: 0972.917.971
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

75. Vũ Văn Hưng
- SĐT: 0969.022.522
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

76. Vũ Minh Trọng
- SĐT: 0963.122.299
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

77. Chu Văn Phòng
- SĐT: 0989.136.828
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

78. Hoàng Văn Năm
- SĐT: 0917.3433.075
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7,thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

79. Phan Thị Niệm
- SĐT: 01686.752.494
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

80. Nguyễn Thị Hiên
- SĐT: 0975.066.382
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

81. Vũ Văn Đại
- SĐT: 0976.736.412
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù,Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

82. Phùng Quang Thanh
- SĐT: 0978.888.895
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

83. Tôn Đức Hà
- SĐT: 0912.105.588
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

84. Dinh Mí Thào
- SĐT: 01692.222.800
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

85. Hò Văn Bình
- SĐT: 0989.667.525
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

86. Tiệp Trang
- SĐT: 0989.699.354
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

87. Đảng Khuyên
- SĐT: 0945.029.319
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

88. Hoàng Văn Minh
- SĐT: 0973.526.800
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn  
    
89. Cầm Thị Nghĩa
- SĐT: 0978.370.156
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

90. Nguyễn Thị Huế
- SĐT: 0945.072.576
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

91. Mai Thế Toàn
- SĐT: 01236.233.773
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

92. Nông Thị Hà
- SĐT: 0969.022.522
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

93. Nguyễn Văn Cương
- SĐT: 0915.395.378
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

94. Nguyễn Ngọc Anh (Thắng)
- SĐT: 0169.203.359
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

95. Trần Đức Văn
- SĐT: 0989.770.856
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

96. Liễu Thị Sáng
- SĐT: 0976.712.664
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

97. Đàm Vân Kiều
 SĐT: 0945.332.918
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

98. Ngô Văn Nghĩa
- SĐT: 01659.109.918
- Địa chỉ: Đường Sùng Dũng Lù, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

99. Hoàng Văn Lẻo
- Số lượng đáp ứng: 30 khách
- SĐT: 0973 695 485
- Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

100. Trelly Ha Giang
- Số lượng đáp ứng: 200khách
- SĐT: 01688 120 866
- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

101. Việt Trung
- Số lượng đáp ứng: 30  khách
- SĐT: 0972 320 388
- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

102. Đức Phương
- Số lượng đáp ứng: 30 khách
- SĐT: 01698 081 346
- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

103. Tuấn Cường
- Số lượng đáp ứng: 30  khách
- SĐT: 0975 571 322
- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

104. Lý Văn Sinh
- Số lượng đáp ứng: 25  khách
- SĐT: 0985 983 10
- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Chất lượng homestay tại TT Đồng Văn chỉ ở mức tạm, không được như ở các khu du lịch khác đâu nha bạn. Để có review nhận xét chính xác bạn vào xem hướng dẫn nơi nên chọn trong bài này: https://du-lich.net/homestay-o-dong-van/

Nhà nghỉ và khách sạn tại thị trấn Phố Bảng

1. Nhà nghỉ Hiếu Thành
- Tổng số phòng: 7 phòng
- Số giường: 12
- SĐT: 01685.126.668.
- Địa chỉ Trung tâm Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn

2. Nhà nghỉ Huy Uyên
- Tổng số phòng: 10 phòng
- Số giường: 14
- SĐT: 01653.980.103.
- Địa chỉ: Trung tâm Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn

Nhà trọ tại các homestay du lịch cộng đồng

1. Làng Văn hoá du lịch Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là  (Homestay).
- SĐT:  0978.833.219

2. Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Homestay).
- SĐT:  01644.640.336

Đọc thêm

Chi phí cho 1 chuyến đi Hà Giang hết chừng này tiền
Giá thuê xe máy tại Hà Giang hiện nay là 200K một ngày

Chia sẻ của bạn là gì? Bạn có đồng ý với hỏi – đáp này? Nếu bạn có thêm thông tin, hiểu biết- đừng ngại để lại vài dòng cảm nhận hoặc chia sẻ của bạn tại phần comment để mọi người cùng đọc

Nếu bạn muốn nêu câu hỏi, vui lòng gửi email cho wikiHoidap theo địa chỉ: [email protected] | Câu hỏi của bạn sẽ được hồi âm sớm nhất

1 nhận xét:

  1. Danh sách này thì tìm thoải mái không lo ngủ ngoài chợ như trước nữa

    Trả lờiXóa

Bình luận của bạn sẽ được xem qua trước khi đăng. Bạn vui lòng chờ nhé