Im lặng để tha thứ khi người ấy để lại nỗi tổn thương cho bạn

Loading...

Silence is the last disdain that you give someone who hurt you!
Câu nói hay

Một câu nói hay khi trái tim bạn bị người ấy làm tổn thương:

Silence is the last disdain that you give someone who hurt you!

Dịch:
[Im lặng là sự khinh bỉ cuối cùng mà bạn dành cho người đã làm tổn thương mình]

Đây là toàn bộ các câu nói hay bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt 

Đọc thêm: 

Những câu nói hay về sách dành cho những ai yêu đọc sách

No comments :

Post a Comment