Khi bạn nhận ra điều đã mất...

Loading...

Khi bạn nhận ra điều đã mất...
Câu nói hay về tình yêu

Everything is valuable only in two situations. Before getting it and after losing it...

Dịch

[Mọi thứ sẽ trở nên rất quý giá chỉ trong hai trường hợp. Trước khi có được và sau khi đánh mất nó.]

Bạn thấy điều này đúng không? Đọc thêm những câu nói khác về tình yêu bằng tiếng Anh

Còn đây là một bài thơ lục bát rất thú vị bằng tiếng Anh

Cùng chủ đề:

1. Câu nói hay về sách
2. Nên nhớ lấy 14 điều răn của Phật

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Bình luận hoặc comment của bạn sẽ được blog chị Tâm hồi âm trong thời gian sớm nhất

Loading...